Οι Πόντιοι - Κώστας Βουτσάς
Κινηματογράφος - Cinema
Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μοντρέαλ, "Έυξεινος Πόντος" - 5879 Park Avenue, Montreal, H2V 4H4, 514 271-0709
Shortcuts
©2006 Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μοντρέαλ, "Έυξεινος Πόντος".
©1999-2006 Lefter. All rights reserved.