Αυτό το φύλλο είναι αφιερωμένο στους πρώην χοροδιδάσκαλους.
Άνθιμος Μιχαηλίδης 1970-1985 και Τάσσος Παπαδόπουλος 1986-1998.

This page is dedicated to our former dance teachers.
Anthimos Michailidis 1970-1985 and Tassos Papadopoulos 1986-1998
Current Dance Group
July 29, 2005. Hellenic Flame Festival, Montreal
top row: Pelagia Adamidou, Maria Sivaridou, Stephanie
Touriki, Mary Topalidou, Eminidou, Maria, Dimitra
Simtikidou, Evangelia Papadopoulou,
Bottom row: Terry Michailidis, Marianthi Papadopoulou,
Nikos Stefanidis, Angie Topalidou, Andreas Eminidis,
George Simeonidis, Antoni Simeonidis
Missing: Lia Sivaridou, Kassandra Flynn, Katerina Cloutier,
Lazaros Papadopoulos, Adam Grantzidis, Kassiani
Amanatiadis, Sofia Amanatiadis, Eleftheria Ananiadis,
Marianna Kaggelidis,
Click on thumbnails to enlarge photos
Do you have photos
we can add?
Please e-mail them
At the Syllogo in the early to mid 1980's Montreal
Mid to late 1970's - Montreal
Dance Lessons
Every Sunday
2:00pm - 4:00pm
At the Association
Annnual Dances in the mid to late 1980's Montreal
Dance Instructors

Michailidis, Anthimos
1970-1985

Papadopoulos,
Anastasios 1986-1998

Michailidis, Lefteris
1999-2006
Annnual Dances in the mid to late 1980's Montreal
Other Help from:

Stefanidis, Nikos
Adamidou, Pelagia
Sivaridou, Maria
Grantzidis, Adam
Sivaridou, Ligeri
Mania Papadopoulou
February 2003 - Annual Dance Montreal
July 29, 2005 - Montreal Hellenic Flame Festival
August 14, 2005
Ottawa Hellenic Festival
August 14, 2005
Ottawa Hellenic Festival
September 4, 2004
Toronto Pan-Pontian
Pre-Conference
December 27, 2003
Tassos & Anna Papadopoulos Wedding
February 1999
Annual Dance Montreal
September 12, 1992
Topalidis - Psaroudis Wedding
From Performance at Belmont Park Montreal - 1973
Mid to late 1970's - Montreal
Belmont Park Montreal - 1973
Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μοντρέαλ, "Έυξεινος Πόντος" - 5879 Park Avenue, Montreal, H2V 4H4, 514 271-0709
Shortcuts
Χορευτικα - Dance Groups
©2006 Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μοντρέαλ, "Έυξεινος Πόντος".
©1999-2006 Lefter. All rights reserved.