Κάθε χρόνο λαμβάνουμε πολλές δωρεές από διάφορες επιχειρήσεις και άτομα. Τους ευχαριστούμε όλους για της γενναιόδωρες
συνεισφορές τους. Οι ακόλουθοι είναι οι χορηγοί για το 49ο Ετήσιο Χορό.

Every year we receive many donations from various businesses and individuals. We acknowledge and thank everyone for their
generous contributions. The following are our major sponsors for the 49th Annual Dance.
Pâtisserie Afroditi
756, rue St-Roch, Montreal, - 514 274-5302
Allô! Mon Coco
Multiple Locations, 450 969-4653
Apollon Artist Canvas
2860 Boul. Dagenais, Laval - 450 625-2586
G.M.L. Fashion
160 St-Viateur, Montreal
Grigio
993 St-Martin O., Laval - 450 663-0055
GTY Automobile
757 Beaumont, Montreal - 514 271-2042
Les Constructions A.G.L.P.
2217 Guénette, Montréal - 514 747-4646
Loukas Jeans
Mile-End, Montreal
New Milano Inc.
10548 L' Archveque, Montreal-Nord - 514 323-2643
Check out their websites!
www.afroditi.ca
www.allomoncoco.com
www.apollonartistcanvas.com
www.restaurantsgrigio.com
www.aglp.ca
www.newmilano.com
www.efxinospontos.org
Spartan Security
230 Authier, St-Laurent 514 289-8585
We would like to take this opportunity and thank all those who with their contributions allow
us to keep our beautiful Hellenic Culture alive. Without your generous support we could
not have achieved any of our goals.
Welcome - Καλωσόρισμα - Hoş Geldiniz - оказать прием - willkommen - Bienvenue
©2009 Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ, "Έυξεινος Πόντος".
©1999-2009 Lefter. All Rights Reserved.