1η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη
Ποντιακής Νεολαίας 1st
Pontian World Youth
Conference

Φωτογραφίες και βίντεο κλιπ
©2016 Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μόντρεαλ, "Έυξεινος Πόντος".
©1999-2016 Lefter. All rights reserved.
info@efxinospontos.org
Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μόντρεαλ, "Έυξεινος Πόντος" - 5879 Park Avenue, Montreal, H2V 4H4, 514 271-0709
Shortcuts
greek menu
το μενού
στα