1-3 Σεπτεμβρίου - September 1-3

Φεστιβάλ Παμποντιακής Ομοσπονδίας Η.Π.Α./ΚΑΝΑΔΑ στη Βοστώνη.

Festival of the Pan-Pontian Federation of USA/CANADA, in Boston.
23 Σεπτεμβριου - September 23

Ανταμωμά Ποντιακής Νεολαίας Μόντρεαλ
Montreal Youth Re-union


24 Σεπτεμβρίου - September 24

Ποντιακή Σχολή - Pontian classes begin

24 Σεπτεμβρίου - 24 September

Μάγος στο Σύλλογο - Magic show
Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μόντρεαλ, "Έυξεινος Πόντος" - 5879 Park Avenue, Montreal, H2V 4H4, 514 271-0709
Shortcuts
©2006 Pontian Association of Montreal, "Efxinos Pontos" - Σύλλογος Ποντίων Μόντρεαλ, "Έυξεινος Πόντος".
©1999-2006 Lefter. All rights reserved.
Εκδηλώσεις - Events